Odmiana czasowników niemieckich | Zasady odmiany czasownika w niemieckim (2023)

Cokolwiek chcesz wyrazić w języku niemieckim, czasowniki to urzeczywistniają. Są to słowa akcji, jak ich spreche (mówię). Określają również stan rzeczy, jak np. sie ist glücklich (ona jest szczęśliwa).

Aby używać niemieckich czasowników poprawnie, musisz nauczyć się koniugacji. Koniugacja oznacza po prostu odmianę części czasowników, aby powiedzieć nam kto i kiedy wykonuje daną czynność. Nauka niemieckiego z Preply pozwoli ci w praktyce poznać te zasady.

Na przykład, niemieckim odpowiednikiem „ja jem i my jemy” byłoby „Ich esse und wir essen. W tym przykładzie końcówka każdego czasownika zmienia się, żeby pokazać, kto wykonuje daną czynność.

W tym artykule przyjrzymy się podstawą zasad koniugacji czasowników niemieckich. Poznamy m.in.:

 • Najczęściej używane czasy czasowników: przeszły, teraźniejszy i przyszły
 • Trzy klasy czasowników niemieckich: regularne, nieregularne i mieszane
 • Podmioty czasownika (kto wykonuje czynność)
 • Wzory koniugacji dla popularnych czasowników regularnych, nieregularnych i mieszanych
 • Sposoby na ćwiczenie niemieckiej koniugacji czasowników
 • Jak nauczyć się niemieckiego, korzystając z praktycznych porad nauki gramatyki

Niemiecka gramatyka wydaje ci się skomplikowana? W takim razie zacznij od przejrzenia naszego poradnik, a następnie sprawdź lekcje niemieckiego online, prowadzone przez korepetytorów Preply. Jeśli wciąż się wahasz, warto wspomnieć o tym, że nasze kursy niemieckiego są dostępne także w ramach lekcji próbnej za darmo. Lass uns anfangen! (Zaczynajmy!)

Reguły koniugacji czasowników niemieckich

Odmiana czasowników w języku niemieckim zależy od kilku różnych czynników, w tym od klasy czasownika.

Klasy czasowników niemieckich

Istnieją dwie podstawowe klasy czasowników niemieckich:

 • Czasowniki regularne – zwane również „słabymi” czasownikami przestrzegają standardowych zasad koniugacji.
 • Czasowniki nieregularne – zwane też „mocnymi” podążają własną ścieżką i nie pasują do określonego zestawu reguł czy formuł.

Czasami spotkasz się z trzecią klasą niemieckich czasowników: czasownikami mieszanymi. Są to czasowniki, które są głównie regularne, ale od czasu do czasu zachowują się nietypowo. Na przykład: informieren (informować) jest regularny w czasie teraźniejszym, ale nieregularny w czasie przeszłym.

Jak odmieniać czasowniki w języku niemieckim?

Aby dowiedzieć się, którego wzoru koniugacyjnego użyć, zadaj sobie pytanie:

 • Czy czasownik jest regularny, nieregularny, czy mieszany?
 • Kto wykonuje czynność (podmiot)?
 • Kiedy dzieje się akcja (czas)?

Podmiot czasownika

Oprócz klasy czasownika (regularny, nieregularny lub mieszany) i ram czasowych musisz pamiętać o podmiocie (kto wykonuje czynność).

Podmiot będzie odpowiadał jednemu z tych zaimków:

 • ich (I)
 • du (ty [liczba pojedyncza, nieformalna])
 • er (on) / sie (ona) / es (ono)
 • wir (my)
 • ihr (wy [liczba mnoga, nieformalna])
 • sie (oni) / Sie (ty / wy [l. mnoga lub pojedyncza, formalna)]

Gdy spojrzysz na więcej niemieckich koniugacji czasowników, zaczniesz dostrzegać pomocne wzorce, które ułatwią Ci naukę koniugacji.

Sposoby koniugacji czasowników niemieckich: podstawy

Pomimo że istnieje kilka różnych sposobów odmiany czasowników w języku niemieckim, poszczególne części tego procesu są prawie zawsze takie same – szczególnie w przypadku czasowników regularnych.

Oto trzy podstawowe kroki regularnej koniugacji czasowników niemieckich w czasie teraźniejszym i przeszłym:

(Video) Język niemiecki - Odmiana czasowników regularnych

 1. Zacznij od bezokolicznika czasownika. Jest to forma wymieniona w słowniku. Na przykład, jeżeli sprawdzisz niemiecki czasownik „grać”, znajdziesz spielen, który jest bezokolicznikiem.
 2. Usuń końcówkę z bezokolicznika, żeby znaleźć rdzeń. W przypadku bezokoliczników regularnych niemieckich czasowników będą to końcówki -en, -eln, lub -ern. Dla spielen (grać), który jest regularnym czasownikiem z końcówką -en, rdzeń czasownika stanowi spiel-. Procedua jest nieco inna dla czasowników z końcówkami -eln i -ern: opuszczasz tylko końcowe -n. Czyli dla segeln (żeglować) rdzeń czasownika to segel-. Dla wandern (wędrować) będzie to wander-.
 3. Dodaj końcówkę czasownika dla odpowiedniego podmiotu i czasu. Bazując na tym, kto wykonuje czynność i kiedy się ona dzieje, możesz dowiedzieć się jaką końcówkę umieścić po rdzeniu czasownika. Na przykład, jeżeli chcesz powiedzieć „Pracuję” po niemiecku, użyjesz formy ich (ja) w czasie teraźniejszym i powiesz „Ich arbeite”. Jeśli chcesz powiedzieć „Pracowaliśmy”, użyjesz formy wir (my) w czasie przeszłym i powiesz „Wir arbeiteten”.

Proces koniugacji dla czasowników nieregularnych i mieszanych polega trochę bardziej na zapamiętywaniu. Te typy czasowników mogą mieć rdzenie, które nie wyglądają jak ich bezokoliczniki; muszą być opanowane na pamięć. Niektóre czasowniki mają zmienne rdzenie, co oznacza, że ich podstawy słowotwórcze mogą się różnić w zależności od podmiotu lub czasu czasownika. Na przykład, samogłoska w rdzeniu czasownika może dodać umlaut lub zmienić się na zupełnie inną samogłoskę. Przyjrzymy się kilku przykładom czasowników zmieniających rdzeń poniżej.

Niemieckie czasy i koniugacje czasowników

Nie ma to jak teraźniejszość –zacznijmy więc od czasu teraźniejszego. Potem zrobimy małą podróż w czasie do przeszłości i powrócimy do przyszłości.

Zasady koniugacji czasowników niemieckich w czasie teraźniejszym

Czas Präsens (teraźniejszy) jest najczęściej używanym czasem w języku niemieckim. Podobnie jak w języku angielskim, możesz go używać do mówienia zarówno o teraźniejszości, jak i o najbliższej przyszłości.

Niemiecki czas teraźniejszy jest uważany za prosty, ponieważ jest w nim tylko jeden czasownik.

Zobaczysz kilka wspólnych wzorców w kwestii czasowników w czasie teraźniejszym, szczególnie tych regularnych. Forma ich będzie zazwyczaj kończyła się na -e, forma du na -st, a formy er/sie/es i ihr na -t. Formy wir/sie/Sie będą często identyczne z bezokolicznikiem czasownika.

Czasowniki regularne -en: machen (robić)

ichmache
dumachst
er/sie/esmacht
wirmachen
ihrmacht
sie/Siemachen

Czasowniki regularne -eln: klingeln (dzwonić)

Czasowniki z końcówką -eln charakteryzują się pewną nieregularnością: W czasie teraźniejszym dla ich istnieje alternatywna koniugacja. Jest ona tworzona przez usunięcie końcówki -el z rdzenia i dodanie w jej miejsce -le.

Przyjrzyjmy się, jak to działa z czasownikiem klingeln (dzwonić, jak dzwonek lub telefon).

ichklingele / klingle
duklingelst
er/sie/esklingelt
wirklingeln
ihrklingelt
sie/Sieklingeln

Czasowniki regularne -ern: klettern (wspinać się)

Tak jak w koniugacji czasowników -eln opuszczasz końcowe -n z bezokoliczników -ern, żeby otrzymać rdzeń czasu teraźniejszego. Końcówki obowiązuje ta sama, regularna zasada:

ichklettere
dukletterst
er/sie/esklettert
wirklettern
ihrklettert
sie/Sieklettern

Inne czasowniki z końcówką -ern to füttern (karmić), bewundern (podziwiać), lagern (przechowywać) i zwinkern (mrugać).

Jak odmieniać czasowniki nieregularne w języku niemieckim w czasie teraźniejszym?

Istnieją dziesiątki nieregularnych czasowników niemieckich. Zacznij od poniższej listy, gdzie znajdziesz sześć najbardziej popularnych i przydatnych:

 • sein (być)
 • essen (jeść)
 • wollen (chcieć)
 • können (móc, być w stanie)
 • haben (mieć)
 • werden (stać się, zmienić się w)

Werden ma szczególne znaczenie, ponieważ jego czas teraźniejszy jest używany z innym czasownikiem, aby stworzyć niemiecki czas przyszły. Na przykład: „Ich werde zum Profi in deutscher Grammatik” (Zamieniam się w eksperta od gramatyki niemieckiej – czas teraźniejszy). I: „Ich werde deutsche Grammatik üben” (Będę ćwiczyć niemiecką gramatykę).

Chociaż zauważysz kilka wzorców podobnych do regularnych czasowników, te silne (nieregularne) niemieckie czasowniki żyją własnym życiem. (To tutaj zobaczysz te zmieniające rdzeń czasowniki, o których wspominaliśmy wcześniej).

Sprawdźmy unikalne koniugacje czasu teraźniejszego dla każdego z tych czasowników.

Sein (być)

W czasie teraźniejszym sein (być) ma jedyną w swoim rodzaju koniugację dla każdego podmiotu. Nie ma spójnego trzonu, chociaż koniugacje dla wir i sie/Sie są takie same.

(Video) Odmiana czasownikow - niemiecki

ichbin
dubist
er/sie/esist
wirsind
ihrseid
sie/Siesind

Essen (jeść)*

Zarówno essen (jeść), jak i wollen (chcieć) są przykładami czasowników zmieniających rdzeń.

W essen rdzeń zmienia się (z ess- na iss-) w formach du i er/sie/es. W przypadku wollen dla form ich, du i er/sie/es rdzeniem jest will-, a dla form wir, ihr, i sie/Sie woll-.

Können (móc) zmienia swój rdzeń trzykrotnie w czasie teraźniejszym, przechodząc od kann- do konn- i könn-.

ichesse
duisst
er/sie/esisst
wiressen
ihresst
sie/Sieessen

*Fressen (jeść [używany w przypadku zwierząt] odmienia się według tego samego schematu co essen (używany do mówienia o ludziach).

Wollen (chcieć)

ichwill
duwillst
er/sie/eswill
wirwollen
ihrwollt
sie/Siewollen

Können (móc, być w stanie)

ichkann
dukannst
er/sie/eskann
wirkönnen
ihrkönnt
sie/Siekönnen

Haben (mieć)

ichhabe
duhast
er/sie/eshat
wirhaben
ihrhabt
sie/Siehaben

Werden (stać się; [czasownik pomocniczy, używany dla czasu przyszłego])

ichwerde
duwirst
er/sie/eswird
wirwerden
ihrwerdet
sie/Siewerden

Czasowniki mieszane: bringen (przynosić)

Przechodzimy do czasowników mieszanych, które czasem działają regularnie, a czasem… nie tak bardzo.

Oto czas teraźniejszy bringen (przynosić), który podąża za regularnym wzorcem czasownika zkońcówką -en, który omawialiśmy powyżej – tak jak wspólne mieszane niemieckie czasowniki takie jak denken (myśleć), kennen (być znanym z), i wissen (znać fakt):

ichbringe
dubringst
er/sie/esbringt
wirbringen
ihrbringt
sie/Siebringen

Całkiem regularny, prawda? Zwróć jednak uwagę na to, co się dzieje z tymi mieszanymi czasownikami w innych czasach.

Na przykład, w czasie przeszłym bringen używa zupełnie innego rdzenia czasownika – brach- – zamiast użyć bring- (jak w czasie teraźniejszym). W przypadku czasowników regularnych, takich jak machen, klingeln i klettern, rdzeń czasownika zasadniczo pozostaje taki sam we wszystkich czasach.

Czas przeszły czasowników niemieckich

Präteritum to czas przeszły prosty w języku niemieckim, zwany tak, ponieważ obejmuje tylko jeden czasownik.

Zwróć uwagę na T na początku wszystkich końcówek czasu przeszłego dla czasowników regularnych. Zauważ też, że formy ich i er/sie/es są w tym czasie identyczne, tak samo jak formy wir i Sie.

Czasowniki nieregularne mogą podążać za niektórymi z tych samych wzorców, takich jak lustrzana koniugacja dla wir i Sie. Jednakże trzony czasowników mogą być bardzo różne od ich form bezokolicznikowych.

Zacznijmy ponownie od czasowników regularnych, a następnie przyjrzyjmy się koniugacji czasu przeszłego dla niektórych czasowników nieregularnych i mieszanych.

Czasowniki regularne -en: machen (robić)

ichmachte
dumachtest
er/sie/esmachte
wirmachten
ihrmachtet
sie/Siemachten

Czasowniki regularne -eln: klingeln (dzwonić)

ichklingelte
duklingeltest
er/sie/esklingelte
wirklingelten
ihrklingeltet
sie/Sieklingelten

Czasowniki regularne -ern: klettern (wspinać się)

ichkletterte
duklettertest
er/sie/eskletterte
wirkletterten
ihrklettertet
sie/Siekletterten

Niemieckie czasowniki nieregularne w czasie przeszłym

W przypadku czasowników nieregularnych (jak również niektórych czasowników mieszanych) trzony czasowników w czasie przeszłym mogą być całkiem inne od ich bezokoliczników.

Oczywiście, niektóre czasowniki, takie jak sein (być) w rzeczywistości mają bardziej regularny rdzeń w czasie przeszłym niż w teraźniejszym – nawet jeżeli rdzeń czasownika w czasie przeszłym nie przypomina bezokolicznika tego czasownika!

(Video) Język niemiecki 30 najważniejszych czasowników, część 1. #zapytajpoliglote de odc. 99

Sein (być)

ichwar
duwarst
er/sie/eswar
wirwaren
ihrwart
sie/Siewaren

Essen (jeść)

ich
duest
er/sie/es
wiren
ihrt
sie/Sieen

Wollen (chcieć)

ichwollte
duwolltest
er/sie/eswollte
wirwollten
ihrwolltet
sie/Siewollten

Können (móc, być w stanie)

ichkonnte
dukonntest
er/sie/eskonnte
wirkonnten
ihrkonntet
sie/Siekonnten

Haben (mieć)

ichhatte
duhattest
er/sie/eshatte
wirhatten
ihrhattet
sie/Siehatten

Werden (stać się)

ichwurde
duwurdest
er/sie/eswurde
wirwurden
ihrwurdet
sie/Siewurden

Czasowniki mieszane: bringen (przynosić)

Zauważ, że rdzeń czasu przeszłego dla bringen, brach-, jest bardzo różny od jego obecnego rdzenia, bring-. Zobaczysz podobne zmiany w czasownikach mieszanych, takich jak denken, który przyjmuje rdzeń dach- w czasie przeszłym, oraz kennen, który przyjmuje rdzeń kann-.

Mimo to w czasie przeszłym końcówki czasowników mieszanych, takich jak bringen mogą podążać za nieco podobnym wzorcem do czasu przeszłego czasowników regularnych.

ichbrachte
dubrachtest
er/sie/esbrachte
wirbrachten
ihrbrachtet
sie/Siebrachten

Reguły niemieckiej koniugacji czasowników w czasie przyszłym

Przyszłość jest teraz! I choć technicznie nie jest to czas „prosty”, może być znacznie łatwiejszy niż przeszły i teraźniejszy.

Dlaczego? Ponieważ wszystko, co musisz wiedzieć o niemieckim czasie przyszłym, to czas teraźniejszy werden, plus bezokolicznik czasownika, który chcesz mieć w czasie przyszłym.

To jest reguła dla regularnych, nieregularnych i mieszanych czasowników. Werden jest używane w niemieckim czasie przyszłym tak jak „will” w angielskim czasie przyszłym (jak w „I will learn how to conjugate verbs in German!”).

Przyjrzyjmy się koniugacji przyszłej dla kilku różnych czasowników:

Czasowniki regularne -en: machen (robić)

ichwerdemachen
duwirstmachen
er/sie/eswirdmachen
wirwerdenmachen
ihrwerdetmachen
sie/Siewerdenmachen

Czasownik nieregularny: sein (być)

ichwerdesein
duwirstsein
er/sie/eswirdsein
wirwerdensein
ihrwerdetsein
sie/Siewerdensein

Czasownik mieszany: bringen (przynosić)

ichwerdebringen
duwirstbringen
er/sie/eswirdbringen
wirwerdenbringen
ihrwerdetbringen
sie/Siewerdenbringen

Jak widzisz, jedyną rzeczą, która zmienia się w czasownikach w niemieckim czasie przyszłym, jest bezokolicznik, którego używasz po czasie teraźniejszym werden.

Jak ćwiczyć zasady odmiany czasowników niemieckich?

Masz teraz pełen przegląd, jak odmieniać różne niemieckie czasowniki w trzech najbardziej popularnych czasach.

Ale jak wprowadzić tę teorię w życie, aby pamiętać te zasady zawsze wtedy, kiedy będziesz ich potrzebować? Oto kilka propozycji:

Szukaj lustrzanych koniugacji

Zauważ, które zaimki osobowe (jak ich, du itd.) odmieniają się w ten sam sposób dla danego czasownika. Na przykład:

(Video) Język niemiecki - Odmiana czasowników nieregularnych

 • Koniugacje dla wir i Sie są często identyczne ze sobą – oraz z bezokolicznikiem czasownika.
 • W czasie teraźniejszym wielu czasowników regularnych koniugacja dla ihr (ty [liczba mnoga, nieformalna]) jest zazwyczaj taka sama jak dla er/sie/es (on/ona/ono).
 • W czasie przeszłym wielu czasowników, w tym kilku nieregularnych, formy dla ich i er są identyczne.

Znajdź uniwersalne wzorce

Szukaj podobieństw w większości koniugacji czasowników (czasowniki nieregularne będą często wyjątkami!). Możesz zauważyć, że:

 • Forma du większości czasowników zazwyczaj kończy się na -st.
 • Forma ich zazwyczaj kończy się na -e.
 • Formy czasu teraźniejszego er i ihr często kończą się spółgłoską, jak -t lub -d.

Zapisuj i czytaj na głos odmiany niemieckich czasowników

Może się to wydawać żmudne, ale wypisywanie ręcznie niemieckich koniugacji czasowników i recytowanie ich na głos może pomóc utrwalić je w pamięci.

Pisanie odręczne pomaga łatwiej zapamiętać zasady, a wypowiadanie koniugacji na głos (co oznacza, że zarówno mówisz, jak i słyszysz) stymuluje inne części Twojego mózgu niż pisanie. Zaplanuj pół godziny każdego tygodnia (co najmniej) na ćwiczenie tej techniki.

Miej codzienny kontakt z czytaniem i pisaniem po niemiecku

Znajdź czas, aby codziennie poczytać lub posłuchać trochę po niemiecku, np. w gazecie internetowej Zeitung lub wybierz coś z listy 11 najlepszych niemieckich podcastów. Zwróć szczególną uwagę na koniugację czasowników, które czytasz i słyszysz.

Dzięki temu nawykowi nauczysz się również używać niemieckich czasowników w kontekście, a nie tylko poprawnie je odmieniać.

Ćwiczenie zasad koniugacji czasowników niemieckich w mowie i piśmie

Nawet jeśli zaczniesz od używania prostych niemieckich słów i zwrotów dla początkujących, mówienie i pisanie po niemiecku są skutecznymi sposobami na zapoznanie się z niemiecką koniugacją czasowników.

Poświęć na te czynności zaledwie kilka minut dziennie, a zaczniesz zauważać, jak łatwo przychodzą Ci koniugacje. Zadawaj też pytania w rozmowach po niemiecku, używając różnych czasowników.

Wkrótce nie będziesz nawet świadomie myśleć o tym, jak odmieniać bardziej popularne czasowniki; po prostu zapamiętasz, jak to robić dzięki częstemu ich używaniu.

Uzyskaj informację zwrotną od osoby mówiącej płynnie

Aby upewnić się, że jesteś na dobrej drodze z zasadami koniugacji niemieckich czasowników, pracuj z biegłym lub rodzimym użytkownikiem języka niemieckiego.

Doświadczony korepetytor z Preply może wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowane pojęcia związane z czasownikami, takie jak czasowniki zwrotne i rozdzielne (oba mogą zmienić kolejność słów w niemieckim zdaniu).

Nauczyciel da Ci również szansę poćwiczyć mówienie w rozmowach 1 na 1, udzielając Ci na bieżąco informacji zwrotnych. Usłyszysz, jak poprawnie używa się niemieckich czasowników i samodzielnie je wypróbujesz.

Uwagi końcowe

Czasowniki to podstawowe słowa w języku niemieckim. Wykorzystaj ten przewodnik jako punkt wyjścia, ćwicz konsekwentnie naukę niemieckiego online i jak najszybciej próbuj włączać koniugacje do rzeczywistych sytuacji i rozmów.

Zrób to, a zaczniesz pewnie posługiwać się niemieckimi czasownikami, co jest ważnym kamieniem milowym na Twojej drodze do biegłości w języku niemieckim.

FAQs

Jak się odmienia czasowniki w jezyku niemieckim? ›

Czasownik regularny (to ten o „normalnej” odmianie) odmienisz przez osoby dodając przy każdej z nich do tematu bezokolicznika odpowiednią końcówkę. Z bezokolicznika czasownika, np. arbeiten odcinasz końcówkę -en i dodajesz końcówkę osobową: ich -e, du -st, er/sie/es -t, wir -en, ihr -t, sie/Sie -en.

Jak się odmienia czasownik machen? ›

LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 89. MACHEN
Präsens (Czas teraźniejszy)
ichmache /mahe/machen /mahen/
dumachst /mahst/macht /maht/
er/sie/esmacht /maht/machen /mahen/
Apr 15, 2018

Jak odróżnić czasowniki regularne i nieregularne w języku niemieckim? ›

Czasowniki regularne odmieniają się według określonego schematu, natomiast nieregularnych trzeba nauczyć się na pamięć. Nie jest ich wprawdzie dużo (około 200), ale są za to bardzo często używane. Przy każdej odmianie znajdziesz przykładowe zdania z użyciem danego czasownika.

Ile jest czasów w języku niemieckim? ›

W tym względzie to język niemiecki wydaje się prostszy, ponieważ występuje w nim tylko sześć czasów: czas teraźniejszy, dwa czasy przeszłe, czas zaprzeszły.

Jak szybko nauczyć się języka niemieckiego? ›

systematyczność – powtarzanie jest kluczem do sukcesu. Warto przeznaczyć na naukę choćby 15-30 minut dziennie, dzięki temu słówka, zwroty i konstrukcje gramatyczne zapiszą się w pamięci trwałej i szybciej zobaczysz efekty nauki; motywacja – ustal cel i stale pamiętaj, dlaczego uczysz się niemieckiego.

Jak się odmienia czasowniki nieregularne po niemiecku? ›

Odmiana czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym
liczba pojedynczaliczba mnoga
ichsprechewir
dusprichstihr
er sie essprichtsie Sie

Kiedy haben i sein? ›

Niektóre czasowniki tworzą czas przeszły Perfekt zarówno w czasownikiem posiłkowym sein, jak i haben 🙂 Zależy to od tego, czy w zdaniu zastosowany zostanie czasownik przechodni (wymagający dopełnienia w bierniku) – wtedy haben, jeśli nieprzechodni, wyrażający kierunek, w którym sie zmierza – wtedy sein.

Jak się tworzy tryb rozkazujący w języku niemieckim? ›

Jak utworzyć tryb rozkazujący w niemieckim? Jeśli zwracasz się do jednej osoby i jesteś z nią na “ty” z odmienionego czasownika odcinasz końcówkę “-st” i pomijasz zaimek “du”. Jeśli zwracasz się do kilku osób i też jesteś na “ty” bierzesz normalnie odmieniony czasownik dla “wy” i pomijasz zaimek.

Jak szybko nauczyć się czasowników nieregularnych z niemieckiego? ›

Gdy na przykład znamy dobrze formy czasownika, ale nie możemy zapamiętać, co on znaczy, to zaczynamy od strony niemieckiej i próbujemy odgadnąć znaczenie. A gdy niemieckie czasowniki nieregularne okazują się wyjątkowo trudne do zapamiętania, możemy ułożyć FISZKI w rzędach i zastosować tzw. trik dyplomaty.

Jak skutecznie nauczyć się czasowników nieregularnych? ›

Wystarczy przygotować karteczki z zapisanymi czasownikami nieregularnymi, ich wszystkimi formami, a także przykładowym zdaniem i rozmieścić w pobliżu – nad biurkiem, na lodówce, czy wszystkich innych miejscach, w których regularnie bywamy.

Czym się różnią czasowniki regularne od nieregularnych? ›

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na regularne i nieregularne. W przypadku czasownika regularnego, formę Past Simple i Past Participle tworzymy dodając końcówkę -ed lub -d. Formy czasowników nieregularnych są podane w zestawieniach, trzeba się ich nauczyć na pamięć.

Kto wymyślił język niemiecki? ›

Standardowy język niemiecki bazuje na Biblii Marcina Lutra.

Niemiecki we współczesnym kształcie uformował się około XVIII wieku, w czasach Johanna Wolfganga Goethego, Friedricha Schillera i braci Grimm.

Ile procent ludzi mówi po niemiecku? ›

Niemiecki jest pierwszym językiem ok. 90-95 milionów ludzi w Europie (co stanowi 13,3% wszystkich Europejczyków), będąc drugim najczęściej używanym językiem ojczystym w Europie po rosyjskim, a przed francuskim (66,5 miliona mówiących) i angielskim (64,2 miliona mówiących).

Od czego zacząć naukę niemieckiego w domu? ›

Aby szybko nauczyć się języka niemieckiego, koniecznie sięgnij po książki i czytaj, czytaj, czytaj. Na początku będziesz miał problem ze zrozumieniem treści - nie należy się jednak zniechęcać niepowodzeniami. Najlepiej wybrać lektury napisane prostym językiem i dodatkowo pomagać sobie słownikiem.

Jak nauczyć się niemieckiego w stopniu komunikatywnym? ›

Jeżeli masz odwagę prowadzić krótkie, proste dialogi z innymi osobami, próbujesz czytać niemieckojęzyczne książki lub gazety, a także słuchasz piosenek i wiadomości w tym języku – możesz liczyć na to, że szybko nauczysz się niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

Jak nauczyć się słówek z niemieckiego w jeden dzień? ›

Moją ulubioną i według mnie najbardziej efektywną metodą nauki nowego słownictwa są tak zwane fiszki. Fiszki to karteczki, na których po jednej stronie jest słowo/wyrażenie w języku polskim, a po drugiej po niemiecku. Fiszki można stworzyć samemu: w formie papierowej, tak jak na zdjęciu poniżej.

Co to jest Infinitiv w niemieckim? ›

bezokolicznik {m.}

Jak odmieniać czasowniki w czasie przeszłym niemiecki? ›

Odmiana czasowników regularnych po niemiecku w czasie przeszłym (Perfekt)
 1. osoba (ich): habe + „-t”, np. ich habe gelernt;
 2. osoba (du): hast + „-t”, np. du hast gelernt;
 3. osoba (er/sie/es): hat + „-t”, np. er hat gelernt;
Aug 17, 2022

Jak rozpoznać Czasowniki nieregularne w niemieckim? ›

Czasowniki nieregularne odmieniają się różnie – może w nich się zmienić np. samogłoska w środku. Ale co to właściwie oznacza? W czasowniku nieregularnym “essen” samogłoska “e” zamienia się na samogłoskę “a” w Präteritum i znów na “e” w Perfekt.

Kiedy nie ma przedrostka GE? ›

Nie dodajemy przedrostka ge- jeżeli czasownik kończy się na -ieren. Końcówkę jednak nadal zmieniamy. Rozdzielnie i nierozdzielnie złożone czasowniki.

Kiedy sein a kiedy War? ›

Tutaj kieruj się zasadami, jak przy czasie przeszłym Perfekt: Jeśli czasownik wyraża ruch (np. biegać, chodzić, wstawać), to użyj czasownika posiłkowego „war” (od „sein”). Przy czasownikach, w których nikt się nie przemieszcza (np. malować, gotować, pracować itd.), zastosuj czasownik posiłkowy „hatte” (od „haben”):

Kiedy dodajemy GE w niemieckim? ›

Imiesłów czasu przeszłego (Partizip II) czasowników regularnych zaczyna się najczęściej przedrostkiem ge-, po którym następuje rdzeń czasownika, a kończy spółgłoską -t. Jeśli rdzeń czasownika kończy się na spółgłoskę -t lub-d, do końcówki imiesłowu dodajemy samogłoskę e.

Kiedy dodajemy ew trybie rozkazującym? ›

Jeśli czasownik w 2. osobie liczby pojedynczej ma końcówkę -est, w trybie rozkazującym pozostaje -e. (Du) arbeite(st) nicht zu viel. -> Tryb rozkazujący: Arbeite nicht zu viel!

Czy sprechen jest regularny? ›

Czasownik sprechen należy do tych nieregularnych – jak widzicie w czwartym przykładzie coś zmieniło się w temacie czasownika. Co oznacza, że domiany sprechen trzeba nauczyć się na pamięć. Sprechen oznacza mówić, rozmawiać po polsku.

O co chodzi w trybie rozkazującym? ›

Tryb rozkazujący (łac. imperativus) – jeden z podstawowych trybów w mowie. Wyraża zazwyczaj rozkaz, życzenie lub prośbę. Stosowany jest do wszystkich osób, łącznie z pierwszą osobą liczby pojedynczej, choć w tym wypadku rozumiany jest jako figura retoryczna.

Co to znaczy że czasownik jest nieregularny? ›

Czasowniki nieregularne (irregular verbs) to takie czasowniki, które nie tworzą form czasu przeszłego z końcówką -ed. Niestety, trzeba je po prostu zapamiętać. Poniżej, tabela z zestawieniem czasowników w języku angielskim wraz z formą podstawową, drugą formą (past tense) oraz trzecią formą (past participle).

Ile jest czasowników nieregularnych? ›

Na początek dobra wiadomość – dawniej w języku angielskim funkcjonowało ok. 360 czasowników nieregularnych, na szczęście w dzisiejszym użyciu pozostaje ok. 200.

Jak tworzyć zdania w czasie Perfekt niemiecki? ›

Jak tworzy się Perfekt niemiecki? Perfekt tworzy się poprzez odmieniony czasownik posiłkowy (“haben” lub “sein”) na drugim miejscu w zdaniu oraz drugi czasownik w formie Partizip II na końcu zdania, na przykład “Sie ist zur Schule gegangen”.

Jakie mogą być czasowniki? ›

Czasowniki można podzielić na:
 • czynnościowe (np. pisać, kreślić)
 • stanowe, statyczne (np. spać, blednąć)
 • posiłkowe.

Jak szybko i skutecznie nauczyć się słówek z angielskiego? ›

Zastanawiasz się, jak szybko nauczyć się słówek z angielskiego? Zacznij od układania zdań (twierdzących, przeczących, pytających) ze słowami, które chcesz zapamiętać. To niezwykle produktywny sposób nauki słówek angielskich. W ten sposób zapamiętasz je w kontekście i będziesz mógł szybciej je sobie przypomnieć.

Kiedy jest Were A kiedy was? ›

Was stosujemy dla pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej (I,he,she,it), a were dla drugiej osoby liczby pojedynczej (you) oraz całej liczby mnogiej (we, you, they).

Czy Stay to czasownik regularny? ›

to stay - odmiana czasownika regularnego.

Jak tworzyć czasowniki w 3 formie? ›

Trzecia forma czasownika to forma zwana Past Partciple. Używa się jej do tworzenia czasów Present Perfect (I have studied), Past Perfect( I had studied), Future Perfect (I will have studied) oraz strony biernej. Trzecią formę tworzy się poprzez dodanie do czasownika końcówki '-ed', np.: play-played.

Jaka jest najlepsza ocena w Niemczech? ›

Niemcy – najgorszą oceną jest 6, a najlepszą 1, która jest oceną sehr gut, czyli bardzo dobrą. Dodatkowym stopniem między niedostatecznym (ungenügend) a dopuszczającym (ausreichend) jest mangelhaft (mierny).

Jaki jest najczęściej używany język na świecie? ›

Bezapelacyjny numer jeden w zestawieniu najczęściej używanych języków na świecie w 2020 roku stanowi język chiński, a konkretnie język mandaryński. Używa go 1,3 miliarda ludzi na całym świecie, czyli prawie 15% światowej populacji.

Czy język niemiecki jest trudny do nauczenia? ›

Język niemiecki często uznawany jest za trudny przez osoby, które nie podjęły jego nauki w odpowiedni sposób. Gramatyka jak i zasady językowe kierują się bowiem logiką i schematami, których znajomość znacznie ułatwia pracę z tym konkretnym językiem.

Kiedy używa się czasu Perfekt? ›

Używamy go w rozmowach bezpośrednich, w sytuacjach codziennych, kiedy opowiadamy o sobie lub innych osobach. Niektóre źródła podają także, że Perfekt wyraża czynności zakończone w przeszłości, których skutki widoczne są w teraźniejszości.

Jak się odmienia haben i sein? ›

Odmiana czasowników haben i sein
sein (być)
ichbinja jestem
dubistty jesteś
er/sie/esiston/ona/ono jest
wirsindmy jesteśmy
2 more rows
Dec 14, 2020

Jak się odmienia czasownik sein? ›

Odmiana „sein” w Präsens, Präteritum, Partizip II
PräsensPräteritumPartizip II
ich binich wargewesen
du bistdu warst
er/ sie/ es ister/ sie/ es war
wir sindwir waren
2 more rows

Jaki język jest podobny do niemieckiego? ›

Zarówno język niemiecki, jak i angielski można zaliczyć do grupy germańskiej. Dlatego istnieje między nimi spore podobieństwo w zakresie słownictwa.

Ile słów jest w języku niemieckim? ›

Szacowana liczba wszystkich wyrazów występujących w języku niemieckim jest wprost imponująca. Wynosi ona bowiem aż 300 000. Liczba słówek koniecznych do przeżycia i zwyczajnego dogadania się w języku niemieckim oscyluje w granicach 1000, czyli odpowiada standardowemu poziomowi A2.

Gdzie dogadam się po hiszpansku? ›

Hiszpański jako język urzędowy

Dotyczy to takich krajów jak: Argentyna, Boliwia, Chile, Dominikana, Ekwador, Gwatemala, Gwinea Równikowa, Hiszpania, Honduras, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Salwador, Urugwaj, Wenezuela, Filipiny.

Czym się różnią Czasowniki regularne od nieregularnych? ›

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na regularne i nieregularne. W przypadku czasownika regularnego, formę Past Simple i Past Participle tworzymy dodając końcówkę -ed lub -d. Formy czasowników nieregularnych są podane w zestawieniach, trzeba się ich nauczyć na pamięć.

Jakie są rodzajniki w języku niemieckim? ›

Rodzajniki (Artikel) to takie krótkie, bardzo ważne słówka, które w języku niemieckim zobaczysz przed rzeczownikiem: Co to jest rodzajnik? „der”dla rodzaju męskiego, na przykład „der Mann”; „die”dla rodzaju żeńskiego, na przykład „die Frau”; „das”dla rodzaju nijakiego, na przykład „das Kind”.

Jak się mówi po niemiecku dni tygodnia? ›

Jak wymawiać dni tygodnia po niemiecku?
 • wtorek — Dienstag.
 • środa — Mittwoch.
 • czwartek — Donnerstag.
 • piątek — Freitag.
 • sobota — Samstag.
 • niedziela — Sonntag.
 • styczeń — Januar.
 • luty — Februar.
Apr 4, 2023

Jak rozpoznać czy czasownik jest regularny czy nie? ›

Różnica między czasownikami regularnymi (Regular Verbs) i nieregularnymi (Irregular Verbs) jest dość prosta. Czasowniki regularne to te, które w czasie przeszłym (Past Simple) otrzymują końcówkę '-ed' lub '-d', a ich forma nie podlega jakimś większym zmianom.

Czy czasownik know jest regularny? ›

Czasownik “know” jest czasownikiem nieregularnym.

Kiedy uzywa się kein a kiedy nicht? ›

Kein” użyj by zaprzeczyć jakiś rzeczownik (bez rodzajnika lub z nieokreślonym), np. by powiedzieć, że czegoś nie masz – „Ich habe keine Lust.” „Nicht” użyj, aby zaprzeczyć czasownik, np. „ich gehe nicht” lub rzeczownik (z rodzajnikiem określonym lub zaimkiem dzierżawczym), np.

Kiedy jest Akkusativ a kiedy Dativ? ›

Dativ łączy się z czasownikami określającymi spoczynek (wo? = gdzie?), np.: liegen (leżeć), stehen (stać), sein (być). Akkusativ stosujemy z czasownikami określającymi ruch (wohin? = dokąd?), np.: legen (kłaść), stellen (stawiać), gehen (iść).

Co to jest szyk prosty w niemieckim? ›

Podmiot + orzeczenie + reszta zdania

– On jest miły. Szyk prosty stosuje się także przy odrobinę bardziej skomplikowanych konstrukcjach, gdzie używa się spójników: aber (ale), denn (ponieważ), und (i,a), sondern (lecz), oder (lub,czy).

Jaki jest szyk po wenn? ›

Budowa zdania, w którym użyjesz ten spójnik zawsze będzie stała, obojętnie czy zaczniesz zdanie od “Wenn”, czy też nie. WENN + PODMIOT + RESZTA ZDANIA + CZASOWNIK ODMIENIONY, CZASOWNIK ODMIENIONY + PODMIOT + RESZTA ZDANIA.

Jak Gdzie Kiedy po niemiecku? ›

Najczęściej zadasz pytanie w niemieckim za pomocą zaimków: warum / weswegen / weshalb (dlaczego), wann (kiedy), wo (gdzie), woher (skąd), wohin (dokąd), wie (jak), wer (kto), was (co).

Jak jest po niemiecku Pokaż mi? ›

es tut mir leid [przykł.]

Jak jest po niemiecku która jest godzina? ›

która jest godzina? wie viel Uhr ist es?

Jak się mówi po niemiecku miesiące? ›

Miesiące roku po niemiecku i polsku
PolskiNiemieckiPisownia fonetyczna
StyczeńJanuaryah-noo-ahr
LutyFebruarfay-broo-ahr
MarzecMärzmehrts
KwiecieńAprilah-pril
8 more rows
Nov 20, 2022

Videos

1. Język niemiecki - Odmiana czasowników haben, sein i werden
(gerti.pl)
2. CZASOWNIK WERDEN - JĘZYK NIEMIECKI - ODMIANA, KIEDY UŻYWAĆ? | Niemiecki Świat
(Niemiecki Świat)
3. Odmiana czasownika w języku niemieckim
(Viola Zakrzewska)
4. ODMIANA CZASOWNIKÓW W NIEMIECKIM | Niemiecki Świat
(Niemiecki Świat)
5. ODMIANA RODZAJNIKA W NIEMIECKIM
(Adam Golebiewski)
6. ODMIANA CZASOWNIKÓW
(Niemiecki Praktycznie)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 08/31/2023

Views: 6564

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.