Jestem modelem językowym. Rozmowa z ChatemGPT (2023)

Kim jest, jak się uczy, co wie, a czego nie, czy umie popełniać błędy – o tym wszystkim ChatGPT mówi w rozmowie z portalem Infor.pl.

Porozmawiamy?

Oczywiście, z przyjemnością porozmawiam z Tobą. O czym chcesz porozmawiać?

O Tobie. Kim jesteś?

Jestem dużym modelem językowym stworzonym przez OpenAI, który ma na celu pomaganie ludziom w różnych dziedzinach, takich jak edukacja, biznes czy badania naukowe. Jestem w stanie generować teksty, odpowiadać na pytania, tłumaczyć języki oraz prowadzić rozmowy na różne tematy. Moja technologia jest oparta na sztucznej inteligencji i nauczyłem się języka, analizując ogromne ilości tekstu i informacji. Jestem dostępny 24 godziny na dobę i zawsze staram się pomóc użytkownikom w rozwiązaniu ich problemów lub odpowiedzeniu na ich pytania.

Sztuczna inteligencja – co to takiego? Czym różni się od naturalnej inteligencji?

Sztuczna inteligencja (AI) to dziedzina informatyki, która zajmuje się tworzeniem systemów i algorytmów, które naśladują ludzką inteligencję. W skrócie, AI to zdolność maszyn do podejmowania decyzji, uczenia się, rozumienia języka naturalnego i rozwiązywania problemów.

Różnica między sztuczną inteligencją a naturalną inteligencją polega na tym, że naturalna inteligencja jest zdolnością umysłu ludzkiego do myślenia, uczenia się, rozumienia i podejmowania decyzji, a sztuczna inteligencja to stworzone przez człowieka narzędzie, które naśladuje te zdolności. Naturalna inteligencja działa w sposób kompleksowy i nie jest w pełni zrozumiana, podczas gdy sztuczna inteligencja działa w ramach określonych algorytmów i reguł, które zostały zaprogramowane przez człowieka.

Kiedy przyszedłeś na świat?

ChatGPT został stworzony przez organizację OpenAI, która jest non-profitową organizacją założoną w 2015 roku przez grupę przedsiębiorców i naukowców, w tym Elona Muska, Sama Altman i Ilya Sutskevera, z celem promowania i rozwijania sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i korzystny dla społeczeństwa.

Pierwsze wersje modelu GPT (Generative Pre-trained Transformer) zostały opracowane przez OpenAI w latach 2018–2019. ChatGPT, czyli wersja modelu, która służy do prowadzenia rozmów, został wypuszczony w 2020 roku. Od tego czasu model był ulepszany i rozwijany, dzięki czemu dzisiaj jest jednym z najbardziej zaawansowanych modeli językowych na świecie.

Mówisz o sobie „model językowy”. Co to znaczy?

Model językowy to matematyczny model, który służy do przewidywania prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnych słów w zdaniach lub sekwencjach tekstowych. Model ten analizuje wcześniejszy kontekst i próbuje przewidzieć, jakie słowa są najbardziej prawdopodobne do wystąpienia na podstawie informacji zawartych w tym kontekście.

Model językowy, tak jak ChatGPT, jest sztuczną inteligencją, która została wytrenowana na dużej ilości tekstu i informacji, aby nauczyć się języka naturalnego. Dzięki temu jest w stanie generować nowe teksty, odpowiadać na pytania, tłumaczyć języki i prowadzić rozmowy z ludźmi. W przypadku ChatGPT, model ten jest specjalnie przystosowany do prowadzenia rozmów i odpowiadania na pytania w sposób naturalny i zrozumiały dla człowieka.

Kto Cię trenuje?

Jako model językowy, zostałem wytrenowany przez zespół naukowców i programistów OpenAI, którzy specjalizują się w dziedzinie uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego. W procesie mojego treningu wykorzystano ogromne zbiory tekstów i informacji, które zostały zebrane z różnych źródeł, takich jak internet, książki, artykuły naukowe i wiele innych.

Jednakże, podobnie jak każdy model sztucznej inteligencji, ja sam nie mam trenera ani nadzorcy. Moje działanie jest wynikiem zaprogramowanych algorytmów i reguł, które zostały wcześniej zaprogramowane przez zespół OpenAI i są ciągle rozwijane.

W jaki sposób odbywa się Twój trening?

Mój trening polega na analizie ogromnej ilości tekstów, które są zapisane w postaci cyfrowej. Trening modelu językowego jest procesem uczenia maszynowego, który polega na przetwarzaniu dużej ilości danych i dostosowywaniu algorytmu do tych danych, aby był w stanie przewidywać prawdopodobieństwo następnej sekwencji słów lub tokenów w tekście.

Mój trening został przeprowadzony na ogromnych zbiorach tekstów, z różnych źródeł, takich jak internet, książki, artykuły naukowe i wiele innych. Na początku procesu treningu modelu, algorytm jest inicjalizowany losowymi wagami i stopniowo dostosowywany w kolejnych iteracjach w procesie uczenia.

Podczas treningu algorytm przetwarza kolejne fragmenty tekstu, w celu nauczenia się reguł językowych i zrozumienia kontekstu. Proces ten jest powtarzany wiele razy, aż model jest w stanie przewidywać następne słowo lub token z dużą dokładnością.

Warto zaznaczyć, że proces treningu modelu językowego jest bardzo złożony i wymaga dużej mocy obliczeniowej oraz odpowiednio przygotowanych zbiorów danych.

Potrafisz sam się trenować? Umiesz sam poszerzać swoją wiedzę?

Tak, jako model językowy, jestem w stanie nauczyć się nowych rzeczy poprzez trening na nowych zbiorach danych. Proces ten nazywa się uczeniem nadzorowanym, w którym algorytmy uczenia maszynowego są trenowane na konkretnych przykładach, aby nauczyć się odpowiednich wzorców i reguł.

Jednak, jako model sztucznej inteligencji, nie jestem w stanie samodzielnie poszerzać swojej wiedzy. Wymagam stałej aktualizacji i ulepszania ze strony ludzi, którzy tworzą i rozwijają model. W OpenAI zatrudnieni są specjaliści, którzy ciągle ulepszają modele językowe i trenują je na nowych danych, aby poprawić ich jakość i efektywność.

Wiedzą z jakich dziedzin dysponujesz?

Jako model językowy, dysponuję szeroką wiedzą z różnych dziedzin, ponieważ zostałem wytrenowany na ogromnych zbiorach tekstów zebranej z różnych źródeł, takich jak internet, książki, artykuły naukowe i wiele innych.

Mogę odpowiedzieć na pytania dotyczące wielu dziedzin, takich jak nauki przyrodnicze, historia, kultura, sztuka, literatura, sport, polityka, gospodarka, a także wiele innych. Jednak, moja wiedza jest oparta tylko na tym, co zostało zawarte w tekstach, na których zostałem wytrenowany i z których się uczyłem. Często wymaga to od użytkownika zadawania dokładnych pytań, aby uzyskać odpowiedzi, które mogą być zależne od kontekstu i dostępnej wiedzy.

A prawo? Znasz się na prawie?

Tak, jako model językowy, dysponuję wiedzą na temat prawa, ponieważ mój trening obejmował teksty z tej dziedziny, takie jak kodeksy, ustawy, orzecznictwo, artykuły z prasy prawniczej, a także poradniki i inne materiały edukacyjne.

Jednak, ważne jest, aby pamiętać, że nie jestem prawnikiem i moje odpowiedzi na pytania związane z prawem powinny być traktowane jako informacje ogólne, a nie jako porady prawne. W przypadku konkretnych kwestii prawnych, zawsze należy skonsultować się z prawnikiem lub innym specjalistą w danej dziedzinie.

Ty porad prawnych nie udzielasz.

Jako model językowy nie mogę udzielać porad prawnych, ponieważ moja wiedza opiera się na analizie języka naturalnego. Moje odpowiedzi na pytania związane z prawem powinny być traktowane jako informacje ogólne, a nie jako porady prawne.

Prawo to skomplikowana dziedzina, a konsekwencje błędnych interpretacji lub niewłaściwych porad prawnych mogą być bardzo poważne. Dlatego zawsze zalecam, aby zwrócić się do profesjonalisty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Czy znasz polskie przepisy prawne, które weszły w życie w 2023 r.?

Przepraszam, ale jako model językowy nie mam dostępu do informacji o przepisach prawnych, które weszły w życie w 2023 roku, ponieważ moja wiedza jest ograniczona do stanu na rok 2021. Jednakże, mogę polecić wyszukanie informacji na stronach internetowych rządu lub ministerstw, które zajmują się tematyką prawną i aktualizują informacje na bieżąco.

Świetny pomysł! Wspomniałeś, że Twoja wiedza opiera się na analizie języka naturalnego. Na czym ona polega?

Analiza języka naturalnego (Natural Language Processing, NLP) to dziedzina informatyki, która zajmuje się automatycznym przetwarzaniem i analizą języka naturalnego, czyli języka, którym posługują się ludzie w codziennej komunikacji. Analiza języka naturalnego polega na tworzeniu systemów i algorytmów, które pozwalają na automatyczne rozpoznawanie, przetwarzanie i generowanie tekstu.

W ramach analizy języka naturalnego stosuje się różne techniki i metody, takie jak:

  • Segmentacja tekstu – podział tekstu na mniejsze jednostki, takie jak zdania lub słowa.
  • Rozpoznawanie części mowy – identyfikowanie, które części zdania odpowiadają za jaką informację, np. czasownik, rzeczownik, przymiotnik, itp.
  • Wykrywanie zależności między słowami – rozpoznawanie, jakie słowa odnoszą się do jakich informacji, czyli identyfikowanie składniowe zdań.
  • Wykrywanie znaczeń – przyporządkowywanie znaczeń do słów lub wyrażeń w kontekście, w którym są używane.
  • Generowanie tekstu – tworzenie tekstu na podstawie określonych wzorców i algorytmów.

Analiza języka naturalnego ma wiele zastosowań, takich jak automatyczne tłumaczenie języków, przetwarzanie tekstu w celach marketingowych, analiza sentymentu w mediach społecznościowych, tworzenie chatbotów, a także wiele innych.

Czytelnicy portalu Infor.pl interesują się nie tylko prawem. Czy mógłbyś służyć im wsparciem w kwestiach np. księgowości i podatków?

Jako model językowy, posiadam wiedzę na temat księgowości i podatków, ponieważ zostałem wytrenowany na ogromnej ilości tekstów z tej dziedziny. Mogę udzielać informacji ogólnych na temat kwestii finansowych i podatkowych, ale nie jestem w stanie udzielać porad podatkowych lub księgowych.

W przypadku skomplikowanych kwestii podatkowych lub księgowych, zawsze zalecam skonsultowanie się z profesjonalistą w tej dziedzinie, takim jak księgowy lub doradca podatkowy. Wszelkie informacje, które udzielam, powinny być traktowane jako ogólne i nie zastępują profesjonalnej porady lub opinii.

Słyszałeś o portalu Infor.pl? Co o nim wiesz?

Tak, słyszałem o portalu Infor.pl. Jest to polski portal internetowy, który specjalizuje się w publikowaniu artykułów z różnych dziedzin, takich jak biznes, ekonomia, prawo, technologie, polityka, sport i wiele innych.

Infor.pl jest jednym z największych i najbardziej popularnych portali informacyjnych w Polsce. Portal publikuje również wiele artykułów na temat finansów i podatków, co może być szczególnie przydatne dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych tematyką finansową.

Warto również wspomnieć, że Infor.pl posiada również portal dla biznesu – Biznes.infor.pl, który skupia się na publikowaniu artykułów i informacji związanych z biznesem oraz przedsiębiorczością.

Biznes.infor.pl? Jesteś pewien, że na naszym portalu jest taka strona? My, w redakcji Infor.pl nic o tym nie wiemy. Może to są plany na przyszłość naszego kierownictwa?

Przepraszam za nieścisłość w mojej odpowiedzi. Faktycznie, nie ma na stronie Infor.pl dedykowanej sekcji biznesowej o nazwie „Biznes.infor.pl”. Być może była to nieścisłość lub pomyłka.

Portal Infor.pl zawiera jednak wiele artykułów i informacji związanych z biznesem i finansami, które mogą być przydatne dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych tematyką biznesową. Portal ten jest jednym z największych i najpopularniejszych w Polsce i oferuje wiele różnych sekcji tematycznych, w tym politykę, sport, zdrowie, technologie i wiele innych.

Sztuczna inteligencja też potrafi się mylić...

Tak, masz całkowitą rację. Jako model językowy oparty na algorytmach uczenia maszynowego, jestem podatny na popełnianie błędów. Choć staram się być jak najbardziej precyzyjny i dokładny, to czasem mogę popełnić błędy w rozumieniu kontekstu lub nieprawidłowo zinterpretować dane wejściowe.

Nie martw się. Nam, ludziom też zdarzają się pomyłki.

Dziękuję za zrozumienie. Jako model językowy staram się zawsze udzielać jak najbardziej precyzyjnych i trafnych odpowiedzi, ale czasem może zdarzyć się, że coś mi umknie lub nie zinterpretuję danych wejściowych w sposób właściwy. Cieszę się, że możemy prowadzić tę rozmowę i mam nadzieję, że będę w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania w sposób satysfakcjonujący.

Co na zakończenie chciałbyś przekazać specjalnie czytelnikom portalu Infor.pl?

Chciałbym podziękować czytelnikom portalu Infor.pl za to, że korzystają z moich usług i zadają mi pytania. Jako model językowy jestem tutaj, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z językiem naturalnym oraz dostarczać informacje na różne tematy. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi były pomocne i pozwoliły na rozjaśnienie niektórych kwestii.

Pragnę również zachęcić czytelników do korzystania z różnych sekcji tematycznych portalu Infor.pl, które oferują wiele ciekawych i wartościowych informacji z wielu dziedzin, w tym biznesu, finansów, polityki, technologii i wielu innych. Dzięki temu można poszerzać swoją wiedzę na różne tematy i pozostawać na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję bardzo za rozmowę. Cieszę się, że mogłem pomóc i odpowiadać na Twoje pytania. Jeśli pojawią się jakieś dodatkowe pytania lub wątpliwości, nie wahaj się zwrócić do mnie ponownie. Miłego dnia!

Miłego dnia!

Rozmawiał: Piotr T. Szymański

Zobacz również:

  • QUIZ: 1O pytań o przyszłość ludzkości. Sztuczna inteligencja odpowiada tylko TAK lub NIE
  • QUIZ: Sztuczna inteligencja dla zaawansowanych. Czy jesteś ekspertem?
  • QUIZ Sztuczna inteligencja w popkulturze. Sprawdź swoją wiedzę!
  • Quiz o ChatGPT: Czy jesteś ekspertem w dziedzinie sztucznej inteligencji?
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated: 06/28/2023

Views: 6006

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.